เหตุผลที่ต้องมาชมงาน

เหตุผลที่ต้องมาชมงานพลาสติกแอนด์รับเบอร์ไทยแลนด์

พลาสติกแอนด์รับเบอร์ไทยแลนด์ 2023 งานแสดงเทคโนโลยีและกระบวนการผลิตพลาสติกและยางที่ไม่ควรพลาดแห่งปี เป็นเวทีสำคัญในการจัดแสดงนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ล้ำสมัย การเลือกใช้วัตถุดิบในการผลิตเพื่อความยั่งยืน อีกทั้งยังสร้างโอกาสทางธุรกิจแก่ผู้เข้าร่วมงานทั้งในประเทศไทยและอาเซียน

พบกับนักอุตสาหกรรมกว่า 30,000 คน ในแวดวงการผลิต อาทิเช่น อุตสาหกรรมยานยนต์ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เครื่องมือหรืออุปกรณ์ทางการแพทย์ บรรจุภัณฑ์ และอื่นๆที่เกี่ยวข้อง โดยจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 10-13 พฤษภาคม 2566 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค กรุงเทพฯ