ทำไมต้อง พลาสติก แอนด์ รับเบอร์

เหตุผลที่ต้องออกงานแสดงสินค้าพลาสติกแอนด์รับเบอร์ไทยแลนด์

ช่วงเวลาเหมาะสม

เป็นงานแรกของปีสำหรับอุตสาหกรรมการผลิต และเพื่อตอบโจทย์จุดเริ่มรอบการจัดซื้อ

แพลทฟอร์มโดดเด่น

พิสูจน์ด้วยความสำเร็จที่ผ่านมา ในการสร้างเครือข่ายนักอุตสาหกรรมและโอกาสทางธุรกิจ

จัดร่วมกับงานอื่น

งานอินเตอร์แมค และ ซับคอน ไทยแลนด์ ช่วยดึงดูดผู้ผลิตและผู้ซื้อที่เกี่ยวข้องในอุตสาหกรรม

หนึ่งในงานอุตสาหกรรมการผลิตพลาสติกที่จัดทั่วอาเซียน

มีความเชี่ยวชาญในอุตสาหกรรม พร้อมฐานข้อมูลผู้ซื้อที่ครอบคลุม

ได้รับการสนับสนุน

ได้รับการสนับสนุนจากทั้งจากภาครัฐและหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในอุตสาหกรรม