เกี่ยวกับงาน

พลาสติกแอนด์รับเบอร์ไทยแลนด์ 2023

10-13 พฤษภาคม 2566 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค

งานอุตสาหกรรมการผลิตพลาสติกแห่งภูมิภาคอาเซียน

พลาสติกแอนด์รับเบอร์ไทยแลนด์ 2023 จัดขึ้นโดย อินฟอร์มา มาร์เก็ตส์ อินฟอร์มา มาร์เก็ตส์ เป็นผู้เชี่ยวชาญในการจัดงานแสดงสินค้าสำหรับธุรกิจ อุตสาหกรรม และนวัตกรรมที่กำลังเติบโตชั้นนำระดับโลก

รายละเอียดผู้แสดงสินค้า

รวบรวมเทคโนโลยีชั้นนำ และแนวทางแก้ไขปัญหาในอุตสาหกรรมการผลิตพลาสติกและยาง

 • ระบบลำเลียงเม็ดพลาสติกและอุปกรณ์เสริม
 • วัตถุดิบและเคมีภัณฑ์
 • เครื่องจักรและอุปกรณ์
 • สินค้าขั้นต้น สินค้าเสริมแรง และอะไหล่ชิ้นส่วน

รายละเอียดผู้เข้าชมงาน

รวบรวมผู้ซื้อและผู้ผลิตที่เกี่ยวข้องในอุตสาหกรรมพลาสติกและยาง ที่กำลังมองหา เทคโนโลยีด้านการผลิต การเลือกวัตถุดิบ รวมทั้งเวทีจับคู่ธุรกิจ ในอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง อาทิ

 • อุปกรณ์ทางการเกษตร
 • ชิ้นส่วนยานยนต์
 • อาคารและสิ่งปลูกสร้าง
 • อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และเครื่องใช้ไฟฟ้า
 • เทคโนโลยีด้านพลังงาน
 • เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
 • ผู้ผลิตเครื่องจักร
 • อุปกรณ์ทางการแพทย์
 • บรรจุภัณฑ์
 • สินค้าอุปโภคบริโภค
 • ชิ้นส่วนที่ต้องการความแม่นยำสูง
 • ผลิตภัณฑ์ยาง
 • การกีฬาและนันทนาการ